Forskellige begivenheder

Ofte har jeg ved begivenheder/sammenkomster mit kamera med i tasken - dels for selv at kunne "fast-
fryse" og gemme nogle dejlige minder eller sjove situationer - dels for at kunne glæde andre implicerede!

Når jeg så har tid og overskud, sætter jeg mig ved min elskede computer, hvor jeg redigerer og derefter
samler mine fotos i en powerpoint!

Laver til sidst en pdf-fil af præsentationen, da den fylder betydelig mindre og er nemmere at håndtere,
hvis I har lyst til at downloade eller bare se billederne igennem.

En pdf-fil skal åbnes og læses via Acrobat Reader - et program, som kan downloades gratis på
www.adobe.dk - og her er et direkte link: http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html

Håber, I nyder synet!