Bedsteforældredag

Glimt fra bedsteforældredag i Albertes dejlige børnehave den 11. maj 2012
bedsteforaeldredag