Mit ældste barnebarn - Lukas - blev konfirmeret den 25. maj 2017 i Vonsbæk med efterfølgende fest
på Restaurant Damende - se fotos fra dagen